POH-s blijft behouden voor de huisartsenzorg

POH-s blijft behouden voor de huisartsenzorg

Begin februari 2016 is er door de SSFH en belanghebbende partijen besloten dat de functie POH-­S behouden blijft voor de huisartsenzorg. Waarom is dat groot nieuws? In 2011 brachten LHV en NHG hun standpunt over Het ondersteunend team in de huisartsenvoorziening uit,...

Format Protocol

Auteur Beheerder Versie Datum Herziening Omschrijving / achtergrond: Geef een beschrijving of verklaring. Beschrijf bijzonderheden. Geef de achtergrond van de handeling weer. (Vrijwel alle bewijzen  van een gunstig effect van de behandeling van hypertensie zijn...

Format Opzetten spreekuur

Inleiding: Vertel iets over de prevalentie van diabetes. De complicaties bij niet actief opsporen van diabetes. Leg de structuur van de zorg die je gaat leveren uit. Wat gaat het opleveren aan kwaliteit? Werk volgens de zorgstandaard/ NHG richtlijnen. Nulmeting: Hoe...

Tips onderhouden van een spreekuur

Hou een patiënten lijst bij, zo kun je zien of en wanneer patiënten op je spreekuur zijn geweest Maak als het nodig is een afspraak voor de patiënt bij de huisarts maar maak ook gelijk een vervolg afspraak in je eigen agenda. De huisarts en patiënt zullen hier niet...

Tips voor vergaderen

Vergaderen, we doen en moeten het allemaal maar hoe maak je een vergadering nu effectief en zorg je voor een goede groepsdynamiek? Hoe zorg je er voor dat iedereen het nut inziet van de vergadering? Daarvoor hebben we de volgende tips opgesteld. Stel een datum en tijd...