Disclaimer

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen.

De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem.

Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

De POH-Kennisbank heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De POH-Kennisbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de POH-Kennisbank aansprakelijk zijn voor eventuele
onvolledige of onjuiste informatie.

Alle sites gelinkt aan deze site zijn door de POH-Kennisbank gecontroleerd en de POH-Kennisbank wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De POH-Kennisbank behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Laatste update op