Format Protocol

Auteur Beheerder Versie Datum Herziening Omschrijving / achtergrond: Geef een beschrijving of verklaring. Beschrijf bijzonderheden. Geef de achtergrond van de handeling weer. (Vrijwel alle bewijzen  van een gunstig effect van de behandeling van hypertensie zijn...

Format Opzetten spreekuur

Inleiding: Vertel iets over de prevalentie van diabetes. De complicaties bij niet actief opsporen van diabetes. Leg de structuur van de zorg die je gaat leveren uit. Wat gaat het opleveren aan kwaliteit? Werk volgens de zorgstandaard/ NHG richtlijnen. Nulmeting: Hoe...